İşsizlik ve boşanma gibi olaylar panik atağı tetikleyebilir.