Normal Gelişim Danışmanlığı

Erken çocukluk olarak adlandırılan bir bebeğin doğumundan itibaren ilk 6 yıllık dönemin duygusal, sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişim anlamında altın değerinde olduğu bilinmektedir. İleride nasıl bir çocuk, genç ve yetişkin olunacağına dair ilk yapıtaşları bu dönemde oluşur, gelişimsel sorunlar ilk bu dönemde tespit edilir. Bu dönem aynı zamanda bebeğin/çocuğun çok hızlı bir büyüme sürecinden geçtiği ve önemli gelişimsel basamakları kendi hızında atladığı bir dönemdir. Ve belki de anne ve babaların bir bebek sahibi olduktan sonra nasıl ebeveynler olacaklarına dair kafalarının en çok karıştığı, yanlış yapmaktan kaygı duydukları ve desteğe en çok ihtiyaç duydukları dönemdir.

Bu anlamda, özellikle ilk 6 yıllık süreçte normal gelişim danışmanlığı en az rutin fiziksel muayeneler kadar önemlidir. Her bebeğin/çocuğun kendi gelişimsel hızını göz önünde bulundurarak yaşıtlarına göre gelişimsel olarak nerede durduğunu belirlemek, fiziksel muayenelerde gözden kaçabilecek olası gelişimsel gerilikleri tespit etmek ve erken müdahalelerde bulunmak açısından elzemdir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, sorunları mümkün olduğu kadar erken tespit etmenin müdahalelerden cevap alma hızını ve oranını büyük oranda etkilediğini göstermektedir. Bu amaçla uygulama sıklığı bebeğin/çocuğun yaşına göre değişen ve sosyal beceri, dil gelişimi, ince motor ve kaba motor gelişimlerini değerlendirmek amaçlı standardize tarama testleri uygulanır. Bu sonuçlara ek olarak, aileden alınan detaylı bilgiler ve aile ile yapılan oyun seanslarından edinilen klinik gözlemler birleştirilir ve genel bir gelişim değerlendirmesi elde edilir. Bu veriler ışığında normal gelişimden sapma tespit edilirse çocuk psikiyatristi, çocuk nöroloğu, ya da özel eğitim uzmanlarına gerekli yönlendirmelerde bulunulur ve aileye gelişimsel destek önerileri sunulur.

Bu değerlendirmeler, sadece normal dışı gelişimi tespit etmek amacıyla değil aynı zamanda normal gelişen çocukların güçlü yanlarını ya da desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve bu doğrultuda aileye destekleyici önerilerde bulunmak için de yol göstericidir. Bununla birlikte, memeden kesme, tuvalet alışkanlığı edindirme, okula uyum vb büyümenin önemli gelişimsel aşamalarında sağlıklı ebeveyn tutumları konusunda da danışmanlık verilmektedir.

Oyun Terapisi >>>