Bireysel Psikoterapi

Doğduğumuz andan itibaren büyüme, gelişme, ve değişim süreçleri yaşam boyu devam ediyor. İnsan olmak bu değişimlere adapte olmayı gerektiriyor. Ancak zaman zaman bu adaptasyonun bozulduğu, kişilerin yaşamın içerisinde sıkışıp kaldıklarını hissettikleri ve eskiden kullandıkları başa çıkma yöntemlerinin artık işe yaramadığı sancılı dönemler olabiliyor. Böyle dönemlerde bir uzman eşliğinde psikoterapi süreci içerisinde yaşananlar üzerine konuşup anlamlandırmak çok yardımcı olabilir, çünkü konuşulabilir olan her şey aynı zamanda baş edilebilir hale gelir.

Psikoterapi, kişilerin yaşadığı sıkıntılar ve sorunlarla mücadele edebilme konusunda kendi beceri ve güçlerini bulmalarına rehberlik eden bir süreçtir. Sanılanın aksine, sorun yaşayan kişilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda direkt önerilerde bulunmaz. Amaç, psikoterapist ile kurulan ilişki içerisinde kişiyi rahatsız eden ve farkında olmadan ruhsal enerjisini tüketen, tekrar eden ilişkisel, duygusal, durumsal döngüleri aydınlatmak ve geçmişin duygusal yüklerinden kurtarıp içinde bulunduğu zamanı ve geleceğini özgürce seçebilmesine yardım etmektir. Bu elbette her zaman kolay olmamakta ve kişi psikoterapi süreci içerisinde zaman zaman çok yoğun duygular yaşarken kendini bulabilmektedir. Ancak sonucunda, kendini daha yakından tanıma, duygularını daha iyi yönetme, farkındalığın artması ve yaşamdan alınan keyif ve tatminde artma gibi kazanımları olur.

Psikoterapi sürecine, başvuruda bulunan kişinin şikayetlerinin ve beklentilerinin üzerinde durulduğu bir ya da birkaç seanstan oluşan öngörüşmeler sonunda karar verilir. Bu süreç kısa dönemli olduğu gibi kişinin ihtiyacına ve beklentisine göre uzun dönemli olarak da planlanabilir. Her insan biricik olduğu için her psikoterapi süreci de kendine özeldir. Verimli bir psikoterapi süreci için seanslara düzenli devam etmek çok önemlidir.

Yetişkinlerle çalışılan duygusal odaklı problemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir; depresyon, kaygı bozuklukları, öfke kontrol sorunları, ilişkisel problemler, kayıp/yas, kişilik yapısından kaynaklı sorunlar, kişisel gelişim ve olgunlaşma.