Psikometrik Değerlendirme

Bazı durumlarda kişinin şikayetlerini aydınlatmak, sorunun kaynağını anlamak, klinik bulguları ve değerlendirmeyi zenginleştirerek nasıl bir destek planı oluşturulacağına karar vermek adına tamamlayıcı olarak standardize psikolojik testlerden faydalanılır. Bu testler hiçbir zaman tek başına tanı amaçlı olarak kullanılamaz ya da herhangi bir klinik ihtiyaç olmaksızın uygulanamazlar. Yaşa ve klinik ihtiyaca uygunluğuna göre çocuk, ergen ve yetişkinlerde kişilik yapılanması, duygusal gelişim, sosyal gelişim ve bilişsel gelişim hakkında fikir sahibi olmak adına aşağıdaki testler uygulanmaktadır:

Duygusal değerlendirme amaçlı kullanılan testler:
Rorschach
CAT
TAT

Gelişim testleri:
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Denver –II Gelişimsel Tarama Envanteri
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Kelime Söyleyiş Testi

Dikkat-Algı ve Zeka testleri:
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği – WISC-R
Bender-Gestalt Görsel-Motor Algı Testi
Gessell Gelişim Figürleri Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Good Enough Haris- Bir İnsan Çiz Testi

Sonuçlar dahilinde klinik açıdan gerekli görülürse psikiyatrist, nörolog, özel eğitim uzmanı, konuşma terapisti vb. uzmanlara yönlendirme yapılmaktadır.