Klinik Psikolog Kimdir?

Psikolojinin herhangi bir alt dalında yüksek lisans yapmış kişi uzman psikologtur. Ancak ünvanını hangi alanda uzmanlık eğitimi almış olduğu belirler. Klinik Psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstriyel psikoloji, sosyal psikoloji vb gibi psikoloji biliminin birçok alt uzmanlık dalından biridir. Klinik psikologlar ise klinik psikoloji alt dalı üzerine eğitim almış uzman psikologlardır. Klinik psikolog olabilmek için 4 yıl süren psikoloji lisans eğitiminin üzerine klinik psikoloji alanında en az yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak gerekir. Ülkemizde bu anlamda yaşanan mesleki ve hukuksal karmaşayı giderebilmek amacıyla 2011 yılında meclise sunulan 411 sayılı yasa teklifinin 9.maddesinin ek 13.maddesine göre “klinik psikolog” ünvanı bu akademik gereklilikler çerçevesinde resmiyet kazanmıştır. Bu ünvanı taşıyan kişiler aynı zamanda sağlık meslek mensubu olarak kabul edilmiştir.

Klinik Psikologlar duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar yaşayan bütün gelişimsel seviyedeki bireyleri (bebeklikten yaşlılığa) değerlendirir, sorunlarını tespit eder ve aldıkları psikoterapi eğitimi çerçevesinde bu kişilere terapötik destek sağlayarak şikayetlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olurlar. Klinik psikologların üzerinde çalıştığı duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlar çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik çağlarının normal gelişimsel krizleri olduğu gibi normalden saparak kişinin uyumunu ve genel refah düzeyini bozan durumlar olarak tanımlanabilir. Eğitimleri gereği psikopatoloji üzerine uzmanlaşmış ve psikoterapi eğitimi almış olan klinik psikologlar normal gelişim üzerine de bilgi donanımına sahiptirler. Bu nedenle normalden sapan gelişimleri ya da davranışları tespit etmede yetkindirler. Eğitimlerinin diğer bir parçasını oluşturan psikometerik değerlendirme yetkileri sebebiyle kişilere sorunlarına göre ölçek ve test uygulama, yorumlama yetkisine de sahiptirler.

Klinik psikologlar klinik ortamlarda çalıştıkları gibi hastanelerde, halk sağlığı merkezlerinde, cezaevlerinde ve akademik ortamlarda da çalışabilirler. Gerekli durumlarda bir psikiyatri hekimi ile işbirliği içerisinde danışanlarına etkin bir destek süreci sağlarlar.